LOGO_EUSOCIALCIT_05
Grupy fokusowe

W ramach naszego projektu “Przyszłość europejskiego obywatelstwa społecznego” (EUSocialCit), staramy się lepiej zrozumieć poglądy obywateli na temat stanu polityki społecznej i praw socjalnych w Unii Europejskiej. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzamy serię spotkań z obywatelami (grupy fokusowe) w czterech krajach: Holandii (Amsterdam), Niemczech (Berlin), Hiszpanii (Madryt) i Polsce (Warszawa).

Te grupy fokusowe są głównym elementem naszego projektu badawczego, którego celem jest lepsze zrozumienie, co obywatele myślą o UE w obszarze polityki społecznej, takim jak opieka nad dziećmi czy wsparcie dla bezrobotnych, oraz jak postrzegają rolę UE w świadczeniu tych usług. Zebrany podczas grup fokusowych materiał badawczy zostanie przeanalizowany w celu lepszego zrozumienia publicznego nastawienia do praw socjalnych, różnic pomiędzy państwami członkowskimi a UE w zapewnianiu tych praw oraz stanu świadomości obywateli w zakresie zasobów, które wspierają poczucie obywatelstwa społecznego. Na późniejszym etapie projektu, będziemy dalej badać, w jakim stopniu politycy zwracają uwagę na poglądy obywateli i jak reagują na ich żądania.

 

Projekt ten jest realizowany we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Carlosa III w Madrycie (Hiszpania), Szkołą Główną Handlową w Warszawie (Polska), Uniwersytetem w Amsterdamie (Holandia) i Uniwersytetem w Konstancji (Niemcy). Wszystkie grupy fokusowe będą moderowane przez doświadczonych badaczy z każdego kraju. Dane zebrane podczas tych forów będą bezpiecznie przechowywane na Uniwersytecie w Konstancji, w pełni anonimowe i wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Uczestnictwo w grupach fokusowych jest całkowicie dobrowolne. Jako rekompensatę za uczestnictwo oferujemy vouchery.

 

Kliknij przycisk “Register now”, aby dołączyć do grupy fokusowej!